11.2.2023 - ZATVOREN√Č

Sme zmluvn√° ońćn√° optika s poisŇ•ovŇąami
VŇ°eobecn√° zdravotn√° poisŇ•ovŇąa | D√īvera | Union

VŇ°eobecn√° zdravotn√° poisŇ•ovŇąa
Novinka od 1.1.2023

Novinka od 1.1.2023 - aŇĺ 100 ‚ā¨ na okuliarov√Ĺ r√°m pre dospel√Ĺch, pri dioptri√°ch uŇĺ od +1/-1.

V PeŇąaŇĺenke zdravia m√°te moŇĺnosŇ• ńćerpaŇ• bonus aŇĺ do v√ĹŇ°ky 100 ‚ā¨ na doplatky za okuliarov√© r√°my a skl√° ńćiastońćne hraden√© z verejn√©ho zdravotn√©ho poistenia, ktor√© v√°m ako n√°Ň°mu poistencovi predp√≠Ň°e zmluvn√Ĺ oftalmol√≥g

- Pr√≠spevok na r√°m aŇĺ do 100 ‚ā¨ pre deti do 18 rokov vr√°tane

- Pr√≠spevok na r√°m a okuliarov√© Ň°oŇ°ovky pri v√ĹŇ°ke dioptrie nad +4/-4 pre deti do 18 rokov vr√°tane

- Pr√≠spevok 100‚ā¨ na okuliarov√© Ň°oŇ°ovky pre dospel√Ĺch pri v√ĹŇ°ke dioptrie nad +6/-8

PoisŇ•ovŇąa D√īvera

D√īvera

Aj menŇ°√≠ zdravotn√Ĺ probl√©m m√īŇĺe znamenaŇ• vysok√© v√Ĺdavky z rodinn√©ho rozpońćtu. Od janu√°ra 2022 preto prid√°vame k benefit v√Ĺhodu Zdrav√© ońći v hodnote aŇĺ 50 ‚ā¨. DeŇ•om do 18 rokov prispejeme raz rońćne na dioptrick√© okuliare raz

- Na ońćn√© pom√īcky s doplatkom pacienta, predp√≠san√© ońćn√Ĺm lek√°rom po 1. janu√°ri 2022

- Na s√©riov√Ĺ okuliarov√Ĺ r√°m aj okuliarov√© Ň°oŇ°ovky (skl√°)


- Na okuliarov√© Ň°oŇ°ovky s refrakciou do +4/-4 a s√ļńćet do +6/-8D

Poisҕovҹa Union

Union

Aj to najmenŇ°ie zhorŇ°enie zraku netreba v Ňĺiadnom pr√≠pade podceŇąovaŇ•, pretoŇĺe m√īŇĺe viesŇ• k obmedzeniam v kaŇĺdodenn√Ĺch aktivit√°ch a negat√≠vne vpl√ĹvaŇ• na kvalitu v√°Ň°ho Ňĺivota.


- Komplexn√© vyŇ°etrenie ońć√≠ a zraku v hodnote 70 EUR pre naŇ°ich poistencov √ļplne zadarmo

- KaŇĺd√Ĺ rok od n√°s z√≠skate sp√§Ň• 70 eur z doplatku za okuliare pre vaŇ°e dieŇ•a v r√°mci n√°Ň°ho Ońćn√©ho bal√≠ka.

Ako si vybraҕ okuliare

Rdady ako si vybrat dioptrické okuliare.

1

VyŇ°etrenie zraku

V prvom rade je d√īleŇĺit√© maŇ• aktu√°lnu korekciu (vyŇ°etrenie zraku). Meranie zraku m√īŇĺete absolvovaŇ• aj u n√°s v ońćnej optike.

2

√öńćel okuliarov 

Je veńĺmi d√īleŇĺit√© vedieŇ•, na ak√Ĺ √ļńćel chcete okuliare pouŇĺ√≠vaŇ•: okuliare na pońć√≠tańć, okuliare na Ň°port, okuliare na Ň°of√©rovanie, okuliare do diańĺky a okuliare do bl√≠zka.

3

V√Ĺber dioptrick√Ĺch okuliarov

Odborn√Ĺ person√°l v ońćnej optike V√°m r√°d porad√≠ ak√Ĺ druh dioptrick√Ĺch skiel (Ň°oŇ°oviek) a r√°m si m√°te vybraŇ• aby, VaŇ°e OKULIARE spńĺŇąali √ļńćel, na ktor√Ĺ chcete okuliare pouŇĺ√≠vaŇ•. Pon√ļkame Ň°irok√Ĺ v√Ĺber d√°mskych a p√°nskych dioptrick√Ĺch a slneńćn√Ĺch okuliarov, akcie na r√°my aj dioptrick√© skl√° (Ň°oŇ°ovky) multifok√°lne (progres√≠vne), pracovn√© Ň°oŇ°ovky na pońć√≠tańć...

Ceny dioptrick√Ĺch Ň°oŇ°oviek do okuliarov u n√°s 

Detsk√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky do okuliarov

‚ā¨16,00                             

Tvrden√© plastov√© Ň°oŇ°ovky do okuliarov 
Cena za p√°r Ň°oŇ°oviek

BeŇĺn√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky s antireflexom

‚ā¨30,00                            

Dioptrie na diańĺku alebo bl√≠zko 
Cena za p√°r Ň°oŇ°oviek

Znańćkov√© skladov√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky

‚ā¨60,00                             

Vysok√° kvalita antireflexu,
100% UV ochrana 
Znańćka ZEISS
Cena za p√°r Ň°oŇ°oviek do okuliarov

Slneńćn√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky

‚ā¨42,00                             

Znańćkov√© ZEISS slneńćn√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky
3 farebné prevedenia s antireflexom na zadnej strane
Cena za p√°r Ň°oŇ°oviek

Akciov√° ponuka noviniek

Akciov√° ponuka na kvalitn√© dioptrick√© a slneńćn√© dioptrick√© Ň°oŇ°ovky
Platn√° do 31.1.2023

! NOVINKA !
Skladov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS 
Clear View 1,5 BlueGuard¬ģ 

Od  45‚ā¨
1 kus
 • Excelentn√° ostrosŇ• videnia
 • PlochŇ°ie a tenŇ°ie a oveńĺa viac estetickejŇ°ie
 • ZEISS BlueGuard¬ģ
 • Ochrana proti modr√©mu svetlu
 • P√īvodn√° cena 60‚ā¨ za kus

! NOVINKA !
Skladov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS 
Clear View 1,6 BlueGuard¬ģ 

Od  68‚ā¨
1 kus
 • PlochŇ°ie a estetickejŇ°ie bez ovplyvnenia ostrosti
 • 3x v√§ńćŇ°ia z√≥na bez skreslenia
 • ZEISS BlueGuard¬ģ
 • Ochrana proti modr√©mu svetlu
 • P√īvodn√° cena 95‚ā¨ za kus

! NOVINKA !
Skladov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS 
Clear View 1,5 PhotFusion X¬ģ

Od  60‚ā¨
1 kus
 • Samozafarbovacie Ň°oŇ°ovky
 • R√ĹchleŇ°ie odfarben√©  R√ĹchleŇ°ie zafarben√© 
 • 100% UV Filter do 400nm
 • ńĆ√≠ra aŇĺ 2.5x r√ĹchlejŇ°ia neŇĺ najnovŇ°ia gener√°cia zn√°mych znańćiek
 • P√īvodn√° cena 95‚ā¨ za kus

! NOVINKA !
Skladov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS 
Clear View 1,6 PhotFusion X¬ģ

Od  95‚ā¨
1 kus
 • Samozafarbovacie Ň°oŇ°ovky

 • StenŇ°en√© Ň°oŇ°ovky
 • R√ĹchleŇ°ie odfarben√© R√ĹchleŇ°ie zafarben√© 
 • 100% UV Filter do 400nm
 • P√īvodn√° cena 125‚ā¨ za kus

Dioptrick√© slneńćn√© Ň°oŇ°ovky

Ak√© dioptrick√© slneńćn√© Ň°oŇ°ovky s√ļ u n√°s najpred√°vanejŇ°ie?

V√Ĺrobn√© dioptrick√© farebn√© Ň°oŇ°ovky

Od  120‚ā¨
P√°r Ň°oŇ°oviek
 • Vhodn√© pre vŇ°etky dioptrie bez obmedzenia, vŇ°etky farebn√© kombin√°cie, bez zrkadla, polariz√°cie
 • 100% UV Filter
 • Antireflex

Z√°kladn√© dioptrick√© farebn√© Ň°oŇ°ovky

Od  80‚ā¨
P√°r Ň°oŇ°oviek
 • Obmedzen√Ĺ rozsah dioptri√≠
 • 100% UV Filter
 • MoŇĺnosŇ• v√Ĺberu viacer√Ĺch farieb
 • Antireflexn√° √ļprava

Dioptrick√© farebn√© Ň°oŇ°ovky Zeiss

Od  46‚ā¨
P√°r Ň°oŇ°oviek
 • MoŇĺnosŇ• v√Ĺberu zo z√°kladn√Ĺch farieb Ň°oŇ°oviek
 • 100% UV Filter
 • Antireflexn√° √ļprava
 • MoŇĺnosŇ• v√Ĺberu stenŇ°en√Ĺch Ň°oŇ°oviek za pr√≠platok
 • R√Ĺchle dodanie

Z√°kladn√© dioptrick√© zrkadlov√© Ň°oŇ°ovky

Od  46‚ā¨
P√°r Ň°oŇ°oviek
 • V√Ĺber z viacero zrkadlov√Ĺch farieb 
 • 100% UV Filter
 • Obmedzen√Ĺ rozsah dioptri√≠
zeiss single vision

Jednoohniskov√© Ň°oŇ°ovky

Majte perfektn√© videnie  na bl√≠zko alebo keńŹ sa pozer√°te do diańĺky. Jednoohniskov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS s√ļ najlepŇ°√≠m rieŇ°en√≠m pre kr√°tkozrak√Ĺch a ńŹalekozrak√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov. Tieto Ň°oŇ°ovky s√ļ prisp√īsoben√© konkr√©tnemu pouŇĺ√≠vateńĺovi a s√ļ optimalizovan√© na z√≠skanie dobr√©ho zraku, a to aj v perif√©rnych ńćastiach. Okrem toho s√ļ tenk√© a z hńĺadiska pouŇĺ√≠vateńĺa estetick√©.
Vo vŇ°etk√Ĺch okuliarov√Ĺch Ň°oŇ°ovk√°ch ZEISS je √ļplna UV ochrana zraku. 

zeiss office

Pracovn√© Ň°oŇ°ovky ( kancel√°rske )

Kancel√°rske ( pracovn√© ) Ň°oŇ°ovky ZEISS s√ļ Ň°peci√°lne optimalizovan√© na pr√°cu v kancel√°rii aj pri pońć√≠tańći. Tieto Ň°oŇ°ovky V√°m pom√īŇĺu zabezpeńćiŇ• dostatońćne pohodln√© videnie na monitor a z√°roveŇą vidieŇ• mal√© p√≠smen√° v dokumentoch s ktor√Ĺmi pracujete pri pońć√≠tańći. Bez nutnosti skladania okuliarov z tv√°re, m√īŇĺete v kancel√°ri√≠ prejsŇ• pre k√°vu alebo in√ļ pr√°cu, Ň°an√≥n... V√°Ň° deŇą bude bez unaven√©ho zraku.

Progres√≠vn√© Ň°oŇ°ovky ( multifok√°lne )

Progres√≠vne Ň°oŇ°ovky ZEISS poskytuj√ļ optim√°lnu zrakov√ļ podporu pre z√≥ny videnia na bl√≠zko a do diańĺky. Tieto Ň°oŇ°ovky, ktor√© boli prisp√īsoben√© presne pre V√°s, pouŇĺ√≠vateńĺovi dokonale pristan√ļ a umoŇĺŇąuj√ļ lepŇ°iu tolerovateńĺnosŇ• pouŇĺ√≠vateńĺom, r√ĹchlejŇ°iu adapt√°ciu a komplexn√© zreteńĺn√© videnie. Na to aby boli spr√°vne Ň°oŇ°ovky vyroben√©, vymeriame ich u n√°s  na predajni najmodernjŇ°imi pr√≠strojmi VISUFIT ZEISS a n√°sledne posielame d√°ta do v√Ĺroby.

zeiss digital

Digit√°lne Ň°oŇ°ovky ZEISS.

√öńćinn√Ĺ n√°stroj na odstr√°nenie pocitu nap√§tia v ońćiach, sp√īsoben√©ho pouŇĺ√≠van√≠m digit√°lnych zariaden√≠. R√Ĺchla zmena zaostrenia z prostredia na bl√≠zko do diańĺky vyŇĺaduje od VaŇ°√≠ch ońć√≠ maxmim√°lne vyp√§tie a vedie k digit√°lnej √ļnave zraku a rozvoju syndr√≥mu pońć√≠tańćov√©ho videnia. ҆oŇ°ovky pon√ļkaj√ļ r√Ĺchle a  komfortn√© zaostrenie vńŹaka Ň°peci√°lne optimalizovanej z√≥ne na bl√≠zko. V hodn√© pre mlad√Ĺch akt√≠vnych ńĺud√≠ od 30. roku Ňĺivota.

zeiss drive safe

҆oŇ°ovky na Ň°of√©rovanie 

҆oŇ°ovka DriveSafe, ktor√° je optimalizov√°na na vedenie vozidla, zvyŇ°uje komfort a vyŇ°Ň°iu bezpeńćnosŇ• na cest√°ch. Od teraz si budete vychutn√°vaŇ• vedenie vozidla v noci a za nepriazniv√Ĺch poveternostn√Ĺch podmienkach. Budete si chr√°niŇ• zrak pred odrazmi a jednoducho meniŇ• zaostrenie pohńĺadu ‚Äď r√Ĺchlo a ńćasto. Minimalizuj√ļ vizu√°lny stres a vodińćom zjednoduŇ°uj√ļ videnie - dopravia V√°s do cieńĺa bezpeńćne.

zeiss single vision

Jednoohniskov√© Ň°oŇ°ovky

Majte perfektn√© videnie  na bl√≠zko alebo keńŹ sa pozer√°te do diańĺky. Jednoohniskov√© Ň°oŇ°ovky ZEISS s√ļ najlepŇ°√≠m rieŇ°en√≠m pre kr√°tkozrak√Ĺch a ńŹalekozrak√Ĺch pouŇĺ√≠vateńĺov. Tieto Ň°oŇ°ovky s√ļ prisp√īsoben√© konkr√©tnemu pouŇĺ√≠vateńĺovi a s√ļ optimalizovan√© na z√≠skanie dobr√©ho zraku, a to aj v perif√©rnych ńćastiach. Okrem toho s√ļ tenk√© a z hńĺadiska pouŇĺ√≠vateńĺa estetick√©.
Vo vŇ°etk√Ĺch okuliarov√Ĺch Ň°oŇ°ovk√°ch ZEISS je √ļplna UV ochrana zraku. 

zeiss office

Pracovn√© Ň°oŇ°ovky ( kancel√°rske )

Kancel√°rske ( pracovn√© ) Ň°oŇ°ovky ZEISS s√ļ Ň°peci√°lne optimalizovan√© na pr√°cu v kancel√°rii aj pri pońć√≠tańći. Tieto Ň°oŇ°ovky V√°m pom√īŇĺu zabezpeńćiŇ• dostatońćne pohodln√© videnie na monitor a z√°roveŇą vidieŇ• mal√© p√≠smen√° v dokumentoch s ktor√Ĺmi pracujete pri pońć√≠tańći. Bez nutnosti skladania okuliarov z tv√°re, m√īŇĺete v kancel√°ri√≠ prejsŇ• pre k√°vu alebo in√ļ pr√°cu, Ň°an√≥n... V√°Ň° deŇą bude bez unaven√©ho zraku.

Progres√≠vn√© Ň°oŇ°ovky ( multifok√°lne )

Progres√≠vne Ň°oŇ°ovky ZEISS poskytuj√ļ optim√°lnu zrakov√ļ podporu pre z√≥ny videnia na bl√≠zko a do diańĺky. Tieto Ň°oŇ°ovky, ktor√© boli prisp√īsoben√© presne pre V√°s, pouŇĺ√≠vateńĺovi dokonale pristan√ļ a umoŇĺŇąuj√ļ lepŇ°iu tolerovateńĺnosŇ• pouŇĺ√≠vateńĺom, r√ĹchlejŇ°iu adapt√°ciu a komplexn√© zreteńĺn√© videnie. Na to aby boli spr√°vne Ň°oŇ°ovky vyroben√©, vymeriame ich u n√°s  na predajni najmodernjŇ°imi pr√≠strojmi VISUFIT ZEISS a n√°sledne posielame d√°ta do v√Ĺroby.

zeiss digital

Digit√°lne Ň°oŇ°ovky ZEISS.

√öńćinn√Ĺ n√°stroj na odstr√°nenie pocitu nap√§tia v ońćiach, sp√īsoben√©ho pouŇĺ√≠van√≠m digit√°lnych zariaden√≠. R√Ĺchla zmena zaostrenia z prostredia na bl√≠zko do diańĺky vyŇĺaduje od VaŇ°√≠ch ońć√≠ maxmim√°lne vyp√§tie a vedie k digit√°lnej √ļnave zraku a rozvoju syndr√≥mu pońć√≠tańćov√©ho videnia. ҆oŇ°ovky pon√ļkaj√ļ r√Ĺchle a  komfortn√© zaostrenie vńŹaka Ň°peci√°lne optimalizovanej z√≥ne na bl√≠zko. V hodn√© pre mlad√Ĺch akt√≠vnych ńĺud√≠ od 30. roku Ňĺivota.

zeiss drive safe

҆oŇ°ovky na Ň°of√©rovanie 

҆oŇ°ovka DriveSafe, ktor√° je optimalizov√°na na vedenie vozidla, zvyŇ°uje komfort a vyŇ°Ň°iu bezpeńćnosŇ• na cest√°ch. Od teraz si budete vychutn√°vaŇ• vedenie vozidla v noci a za nepriazniv√Ĺch poveternostn√Ĺch podmienkach. Budete si chr√°niŇ• zrak pred odrazmi a jednoducho meniŇ• zaostrenie pohńĺadu ‚Äď r√Ĺchlo a ńćasto. Minimalizuj√ļ vizu√°lny stres a vodińćom zjednoduŇ°uj√ļ videnie - dopravia V√°s do cieńĺa bezpeńćne.

NASLEDUJ N√ĀS!

darńćekov√Ĺ poukaz na okuliare

Darńćekov√Ĺ poukaz na okuliare

PoteŇ°te svoju rodinu, zn√°mych darńćekov√Ĺm poukazom na okuliare, okuliarov√© Ň°oŇ°ovky. Teraz moŇĺnosŇ• zak√ļpiŇ• poukaz online s poŇ°tovn√Ĺm zdarma. Doruńć√≠me V√°m darńćekov√ļ tlańćen√ļ formu pukazu. Stańć√≠ len klikn√ļŇ• a poukaz V√°m poŇ°leme do 24 hod√≠n!
Nev√°hajte k√Ĺm je eŇ°te ńćas.

Otv√°racie hodiny Optik Ja҆ - ŇĹilina

11.2.2023 - ZATVOREN√Č

OńĆN√Ā OPTIKA
Otv√°racie hodiny

PONDELOK 8.00-17.00
UTOROK 8.00-17.00
STREDA 8.00-17.00
҆TVRTOK 8.00-17.00
PIATOK 8.00-17.00
SOBOTA - 9.00 - 12.00
NEDEńĹA - ZATVOREN√Č

VY҆ETRENIE ZRAKU
Otv√°racie hodiny

PONDELOK 8.00-17.00
UTOROK 8.00-17.00
STREDA 8.00-17.00
҆TVRTOK 8.00-17.00
PIATOK 8.00-17.00
SOBOTA - ZATVOREN√Č
NEDEńĹA - ZATVOREN√Č

KONTAKTN√Č Ň†O҆OVKY
Otv√°racie hodiny

PONDELOK 8.00-17.00
UTOROK 8.00-17.00
STREDA 8.00-17.00
҆TVRTOK 8.00-17.00
PIATOK 8.OO-17.00
SOBOTA - ZATVOREN√Č
NEDEńĹA - ZATVOREN√Č

Adresa

MAKOVICK√ČHO 56/5
ŇĹILINA 010 01


Kontakt

Email: info@optikjas-makovickeho.sk
Telef√≥n Ońćn√° optika: 
+421 (0) 41/5 626 793
Telef√≥n Kontaktn√© Ň°oŇ°ovky:
+421 (0) 41/5 643 570
Telef√≥n VyŇ°etrenie zraku:
+421 (0) 41/5 005 410

Linky

Eyewear
Zeiss
Optika - online

Feedback

PoŇ°lite n√°m svoje n√°pady, hl√°senia ch√Ĺb, n√°vrhy! Ocen√≠me ak√ļkońĺvek sp√§tn√ļ v√§zbu.